In de komende weken besluiten de Twentse gemeenten over de vraag of afvalverwerker Twence verkocht moet gaan worden of (voorlopig) in handen van de veertien gemeenten blijft. D66 Enschede is voor verdere omvorming van de afvalverwerker naar een duurzaam energiebedrijf, en daarmee nu tegen het actief in de verkoop zetten van Twence.

Twence

In 1997 richtten de veertien Twentse gemeenten een eigen afvalverbrandingsinstallatie op. Want nog maar twintig jaar geleden stortten wij al ons afval nog op een grote bult tussen Hengelo en Enschede. Twence startte met het verbranden van afval en al snel begon het bedrijf te investeren in het verrijken van de afvalstromen: energieopwekking, na-scheiding, een biomassacentrale, stoomlevering aan bedrijven en huishoudens, bio-vergisten, bodemasopwerking en CO2-recycling [filmpje]. Zo werd Twence steeds verder omgevormd van afvalverbrander naar een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf. Dit werd mogelijk omdat Twence hiervoor de uitdrukkelijke opdracht heeft gekregen van de aandeelhouders, de Twentse gemeenten, om bij te dragen aan onze gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Zo helpt Twence ondertussen ook in Enschede bij het invullen van onze stevige duurzaamheidsambities, zodat ook wij ons steentje bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Tegen actieve verkoop – voor een duurzamer Twente

Het is een terechte vraag of het wel aan de overheid is om dit soort ondernemingen te leiden, en of de risico’s aanvaardbaar zijn. Niemand wil immers dat de rekening van een fiasco uiteindelijk bij de inwoners komt te liggen.

Doordat de gemeenten 100% eigenaar zijn van Twence, kunnen wij direct sturen op haar beleid. Nu al neemt Twence 50% van onze duurzaamheidsdoelstellingen voor haar rekening. Voor ons is het eigenaarschap van Twence dus geen doel op zich, maar een middel om naar een duurzamer Twente te komen. Voorlopig lijkt er nog voldoende ruimte in de afvalmarkt en lijkt er voldoende marktpotentieel voor duurzaam innoverende bedrijven. Wij wegen de risico’s tegen de voordelen van een duurzaam en innoverend Twence, en komen dan tot de keuze voor behoud.

Voorstanders van privatisering stellen dat een nieuwe eigenaar prima tot duurzaam ondernemen te dwingen is via contractafspraken, en zo alsnog onze duurzaamheidsdoelstellingen bereikt zullen worden. D66 Enschede heeft dit goed gewogen komt tot een andere conclusie. In de praktijk loop je dan samen altijd achter de ontwikkelingen aan, want innovatief gedrag valt niet af te dwingen. De privatisering van afvalverwerker Attero laat zien dat marktpartijen ondanks afspraken toch vooral hun eigen gang gaan. Het creëren van waarde en winst voor de aandeelhouders staat dan voorop. Door Twence in eigendom te houden van de Twentse gemeenten kunnen innovatie en omvorming van de afvalstroom naar grondstoffen en energie prioriteit nummer één blijven. Dat vinden wij belangrijk omdat Twence zo actief blijft bijdragen aan verduurzaming en vergroening van Twente.

Winst voor een duurzaam energiebedrijf

De afgelopen tien jaar is het superdividend dat de gemeenten van Twence ontvingen een-op-een geïnvesteerd in de Twentse economie via de Agenda van Twente. Deze afspraak heeft de afgelopen jaren tot veel discussies in verschillende gemeenteraden geleid. D66 Enschede wil van deze afspraak af, simpelweg omdat wij zaken zo helder mogelijk willen regelen. Wel willen wij nieuwe afspraken maken met Twence dat vanaf 2018 een groot deel van de winst gestoken gaat worden in de verdere doorontwikkeling van Twence als duurzame energie- en grondstoffen leverancier. Zo houden we Twence relevant in de markt en bouwen we aan een duurzamere toekomst!

Twence: óns duurzame energiebedrijf