In de Tubantia van 14 februari reageert Jaap Beernink op de wens van onder anderen burgemeester Nauta van Hof van Twente om een boer op te nemen in de Twente Board. Die wens zou een voorbeeld zijn van hoe Twente blijft hangen in discussies over posities en belangen.

Die beschuldiging is wat ons betreft onterecht. Of je nu Ellen Nauta, Jaap Beernink of Ans van Duuren heet, iedereen is bezig om te handelen in het belang van Twente als geheel. Dat betekent een Agenda van Twente om de regionale economie te versterken, en dat doe je met focus en heldere doelstellingen.

Zo’n Agenda gaat over de circulaire economie van morgen, en daar hoort natuurlijk ook de landbouw bij. Sterker nog: daar hoort juist de landbouw bij. Weinig sectoren kennen zo’n sterke verschuiving richting robotisering, high tech en duurzaamheid als de landbouw. Als DEMCON in Enschede een aspergesteekrobot ontwikkelt, rijdt die in enkele jaren bij Slaghekke Asperges in Bentelo. En als Enschede het heeft over de kansen van drone-ontwikkeling op Technology Base, is de landbouw een van de eerste sectoren waarin die ontwikkelingen landen. Ook zijn er weinig sectoren die zo’n belangrijke rol spelen in de verschuiving naar een duurzame, circulaire economie als de landbouw. Daarmee past de sector bij uitstek in de Agenda van Twente en draagt het bij aan de nodige focus.

Een boer in de Twente Board is natuurlijk geen doel op zich. Het gaat dan ook niet om de stoelendans. Het gaat wel om de wijze waarop de agrarische sector een plaats krijgt in de Agenda van Twente. Dat er in de afgelopen jaren zo weinig van gedachten is gewisseld tussen de agrarische sector en Twente Board, laat zien dat de verbinding tussen die sector en Twente Board beter moet. Een boer, agrarisch ondernemer, een kenner met een blik naar de toekomst van de sector in de Twente Board kan dan wel eens een hele simpele oplossing voor dat probleem zijn. In dat licht is het pleidooi van Nauta, Rutten en Faal dus een waardevolle bijdrage aan de discussie over de Agenda van Twente.

De Agenda van Twente wordt een economische agenda van heel Twente. Het is belangrijk om daarbij vooral de gezamenlijkheid en verbinding in Twente met elkaar te vinden, in plaats van verschillen te benadrukken. Wij hopen dat alle betrokkenen dat ook voor ogen houden. Wij zien geen enkele reden waarom een boer in de Twente Board niet ook de belangen van Enschede kan dienen. Want wij geloven oprecht dat een economisch krachtig Twente goed is voor de inwoners van elke gemeente, in stedelijk en landelijk gebied.

[Open brief] Agrarische ondernemers helpen Twente wel degelijk verder