De Agenda voor Twente, een nieuw economisch investeringsprogramma voor Twente, is momenteel in veel dorpen en steden in de regio onderwerp van gesprek. Van Tubbergen tot Losser en van Enschede tot Almelo. Enkele gemeenten zijn al (unaniem) akkoord gegaan en kiezen ervoor om hiermee de sociaal-economische structuur in de regio samen te gaan versterken. Daarnaast is er door een aantal gemeenteraden ruimte ingebouwd om nog wat extra bij te dragen aan dit investeringsprogramma. Zij zijn van mening dat we de ambities die we in Twente hebben ook volledig moeten realiseren. Een mooi signaal dat het tempo om Twente vooruit te stuwen niet door de traagste factor bepaald mag worden. We zijn ambitieus, we willen met onze regio vooruit. En dat vraagt focus.

Focus op bereikbaarheid

Juist die focus wordt in de motie van de VVD – die de afgelopen weken al in meerdere gemeenten in Twente is ingediend – wel op een erg smalle manier bekeken. Hoewel bereikbaarheid in het investeringsprogramma een belangrijk onderwerp is, werden er in beide gemeenten moties aangenomen om de Agenda voor Twente nadrukkelijk te linken aan de verbreding van de A1. Dit lijkt een bijzonder sympathiek verhaal: het opzetten van een krachtige Twentse lobby voor het sneller verbreden van de A1 om daarmee het aantal files in Twente terug te dringen. Maar als de focus van die lobby enkel op asfalt ligt, is het ook goed om ons te realiseren wat we dan laten liggen: namelijk betere treinverbindingen en meer transport over het water.

Spoor, weg én water

Zoals de meeste Tukkers zullen weten is de weg niet de enige optie om Twente te bereiken. Jongeren kiezen bijvoorbeeld steeds vaker voor het openbaar vervoer. Op het spoor moeten treinen daarom vaker en sneller gaan rijden om snelle verbindingen met het westen en oosten te maken. En door meer transport over het water verminderen we het aantal vrachtwagens op de weg. Dit is niet alleen een schonere oplossing, ook met een aantrekkende economie worden vervoer over water en spoor alleen maar belangrijker. Enkel investeren in asfalt zal niet kunnen voorkomen dat de toegang naar Twente alsnog dichtslibt. We moeten daarom toe naar een gezonde en groene mobiliteitsmix. En dat is ook precies de reden dat onze regio moet inzetten op een sterke lobby voor slimme en échte oplossingen. Een bereikbaar Twente: per weg, per spoor én per water. Dat is wat onze regio bereikbaar maakt en houdt. Hoewel het initiatief van de VVD op zich sympathiek is, ondermijnt dit het afgewogen verhaal in de Agenda voor Twente. Laten we eerst deze gezamenlijke Agenda vaststellen, voordat we er één onderdeel uitlichten en een apart lobbytraject opzetten. Daarna kunnen we een gezamenlijke Twentse bereikbaarheidslobby extra kracht bij zetten. Dit heeft wat ons betreft een bredere focus dan slechts asfalt.

 

Jaimi van Essen (D66 Losser)      Ayfer Koç (CDA Enschede)

Martijn Braber (D66 Enschede)   Ellen Visschedijk-ten Veldhuis (CDA Losser)

[Open brief] Agenda van Asfalt? Liever niet!