Afgelopen dinsdag stelde ik in de vergadering van Stadsdeelcommissie Centrum vragen aan de wethouder over twee onderwerpen waar D66 zich de afgelopen jaren hard voor hebben gemaakt: centrale binnenstadsdistributie en een nieuwe bewegwijzering in de binnenstad. Hieronder lees je deze vragen terug evenals de antwoorden die wij van de wethouder kregen. Het is goed om te zien dat er grote stappen worden gezet!

Centrale binnenstadsdistributie

D66 vindt het van groot belang dat bezoekers onze binnenstad veilig kunnen bezoeken. Daarom storen wij ons al jaren aan de grote hoeveelheid scooters, auto’s en vrachtwagens in de binnenstad omdat zij voor onveilige situaties en veel overlast zorgen. Om dit terug te dringen komt er naar aanleiding van initiatieven van D66 een nieuw toegangssysteem voor binnenstadsverkeer en is er de raadsbrede intentie om scooters uit de binnenstad te weren. Daarnaast is er in 2016 een pilot uitgevoerd met centrale binnenstadsdistributie. Helaas was dit nog geen succes: de evaluatie stelde onder andere dat de binnenstad van Enschede (bijvoorbeeld ten opzichte van Amsterdam) te goed bereikbaar was om de centrale binnenstadsdistributie rendabel te laten zijn.

Daarover stelde ik de volgende vragen aan de wethouder. Het antwoord lees je er direct onder.

 1. In 2016 heeft D66 vragen gesteld over het succes van centrale binnenstadsdistributie. Uit de beantwoording bleek dat wekelijks bijna 7.000 auto’s en vrachtwagens de binnenstad inrijden, waarvan meer dan de helft buiten de venstertijden. Hoe is dat nu in 2017 en 2018?
  Antwoord: over de jaren 2017 en 2018 zijn nog geen cijfers bekend. De gemeente gaat deze cijfers proberen boven water te halen en rapporteert hierover binnenkort aan de commissie. Ook zal bekeken worden of we deze cijfers periodiek kunnen publiceren om de drukte in de binnenstad te monitoren.
 2. Destijds was het plan dat MSG-koeriers deze service over zou gaan nemen van HST. Wat is hiervan terecht gekomen?
  Antwoord: op 13 februari volgt een gesprek met de beoogde nieuwe exploitant MSG-koeriers, die inderdaad voornemens zijn om deze service over te nemen. Zo komt er hopelijk op heel korte termijn alweer nieuwe energie op dit belangrijke thema. Ook wordt er in MONT-verband het City Logistics Project opgestart om ervaringen uit te wisselen over logistieke vraagstukken als centrale binnenstadsdistributie.
 3. Dit jaar krijgt de Enschedese binnenstad een nieuw toegangssysteem met striktere handhaving van de venstertijden, waardoor het voor distributieverkeer minder gemakkelijk wordt om de binnenstad te betreden. Is dit, samen met de aangetrokken economie voldoende aanleiding om de business case voor centrale binnenstadsdistributie opnieuw te bekijken?
  Antwoord: het klopt dat dit nieuwe toegangssysteem een extra (positieve) drempel zal vormen. Daarom zal met MSG-koeriers overlegd worden hoe zij een rendabele business case kunnen vormen. Hiervoor worden clusters in de binnenstad opgezet, om stap voor stap samen met ondernemers de distributie meer gezamenlijk te gaan organiseren.

Halverwege februari ontvangt de commissie een memo met de toegezegde extra informatie.

 Bewegwijzering Binnenstad

In 2015 heb ik namens D66 in Stadsdeelcommissie Centrum vragen gesteld over de gebrekkige bewegwijzering in de binnenstad. Voor bezoekers die de binnenstad niet goed kennen is het moeilijk om te weten waar ze precies zijn, laat staan hoe zij het beste kunnen komen op de plek waar ze naartoe willen. Hier worden wij ook door ondernemers regelmatig op gewezen. In 2016 is er met een initiatief van D66 – om meer te investeren in de openbare ruimte in de binnenstad – € 100.000,- beschikbaar gekomen om deze bewegwijzering te realiseren [link amendement]. Echter, tot op heden is deze belangrijke verbeterslag nog niet gemaakt. Daarom stelde ik de volgende vragen aan de wethouder:

 1. Hoe staat het met de inspanningen om een nieuwe bewegwijzering in de binnenstad te realiseren?
  Antwoord: er is een zorgvuldig traject doorlopen met vele partners en ondernemers in de binnenstad. Dit is belangrijk om te zorgen dat er met de nieuwe bewegwijzering aan zoveel mogelijk wensen voldaan wordt. Dit heeft tijd gekost, maar het project wordt spoedig afgerond
 2. Wanneer wordt de nieuwe (interactieve) bewegwijzering in de binnenstad gerealiseerd?
  Antwoord: naar verwachting is dat binnen 6 tot 10 weken. Op heel korte termijn dus.

Wij zijn erg blij dat de belangrijke verbetering voor de binnenstad ook echt gerealiseerd en zichtbaar zal zijn. Wil je de beantwoording van de wethouder terugzien? Dat kan via deze link

Nieuwe kansen voor schone, veilige en bereikbare binnenstad