Twee weken geleden kwamen 350 inwoners van Enschede samen in de Twentehallen om met elkaar te spreken over hoe wij in Enschede om willen gaan met vuurwerk. Een beladen thema, waar voor- en tegenstanders geharnast in zitten. Toch leverde deze dag respectvolle discussies op en tien scenario’s hoe we in Enschede respectvoller en slimmer met vuurwerk en met elkaar om kunnen gaan. Het is een mooi voorbeeld van hoe de gemeente tegenwoordig inwoners betrekt bij besluitvorming.

In gesprek

Het aantal klachten over vuurwerkoverlast groeit ieder jaar. Geluidsoverlast, huisdieren in de stress, mensen die de straat niet op durven, gevaarlijke situaties (ook met kinderen) en natuurlijk ieder jaar weer vele slachtoffers die onherstelbaar letsel oplopen en daar de rest van hun leven mee verder moeten. Daar tegenover staan de voorstanders die stellen dat vuurwerk onderdeel is van onze cultuur en het afsteken ervan gewoon moet kunnen. Het lijkt een impasse die niet op te lossen is zonder grote groepen inwoners teleur te stellen. Maar zoals burgemeester Van Veldhuizen zeer terecht stelt: ‘Als je als stad over een onderwerp als vuurwerk(overlast) niet eens het gesprek met elkaar kan voeren, wat ben je dan voor samenleving?’ En de eerste reacties op en resultaten van dit gesprek zijn zeer positief!

Een cultuuromslag

D66 gelooft dat veel problemen in de stad beter opgelost kunnen worden door inwoners die met elkaar in gesprek gaan dan met oplossingen vanuit het stadhuis. Soms omdat inwoners zelf met veel betere praktische oplossingen kunnen komen dan bestuurders die een stapel nieuwe regels bedenken. Maar vooral omdat in gesprek met elkaar je elkaar beter leert kennen en je beter kunt inleven in de gedachten van de ander. Samen kun je beter op zoek naar creatievere oplossingen dan in dit geval een vuurwerkverbod of gewoon maar alles vrijlaten. Zo kom je tot oplossingen waarin je rekening houdt met elkaar en je omgeving. Daar zit voor ons de waarde van inwoners die meedenken over hoe we onze stad en samenleving inrichten. En dat is de reden waarom D66 volop inzet op meer experimenteren met verschillende vormen van inwonersparticipatie.

Een reeks van initiatieven

We zijn dan ook blij met het G1000-initiatief van de burgemeester. Het is een mooi concreet project in een lange reeks van experimenten en initiatieven hoe wij tegenwoordig inwoners, partners en ondernemers betrekken bij besluitvorming in de gemeente. De wijze waarop omwonenden betrokken zijn rond de komst van het Turks Cultureel Centrum, het gezamenlijk opstellen van wijkverkeersplannen en het traject rond duurzame energie ‘Enschede wekt op‘ zijn zomaar een paar bijzondere voorbeelden daarvan. Zo komen we tot betere plannen, en geven we zoveel mogelijk mensen invloed naast enkel het inkleuren van dat rooie hokje eens per vier jaar.

Wil jij ook meedoen aan de G1000? Surf naar g1000enschede.nl

G1000 levert vuurwerk op!