In één woord: gadverdamme. Pegida Nederland koos de locatie voor de nieuw te bouwen moskee in Enschede als podium voor een ronduit walgelijke actie. Vanuit een als ‘kerk’ gebruikte partytent besmeurde een als priester verkleedde man een houten kruis met varkensbloed. Om de grond te ‘wijden’. Publieke omroep PowNed filmde en verspreidde deze actie. Een actie die enkel en alleen maar bedoeld is om tegenstellingen te creëren tussen inwoners van onze stad en in Nederland.

In de raadsvergadering van 13 november hebben wij daarom een door alle fracties gesteunde motie ingediend waarin wij als raad deze actie ten stelligste afkeuren en veroordelen. Het is niet ok om met zo’n actie de suggestie op te wekken van een tegenstelling tussen religies in onze stad, het is niet ok om religieuze symbolen op deze wijze te misbruiken om een statement te maken en dit is niet de manier om tegen een democratisch genomen besluit te protesteren. Enschede is van ons allemaal en hoort geen podium te zijn voor dit soort walgelijk gedrag..

Enschede is van ons allemaal