Vorige week zaterdag kwamen de Twentse D66-fracties voor de achtste keer samen om kennis te delen en gezamenlijke standpunten te bepalen. Een belangrijk punt op de agenda was de bespreking van het kort geleden gepubliceerde concept Agenda voor Twente.

Statement D66 Twente

Het voorstel voor een nieuwe economische groeiagenda voor Twente wordt komende week in de Twenteraad – het overleg van alle 346 Twentse raadsleden – besproken. In voorbereiding daarop brachten de Twentse D66-raadsleden gisteravond gezamenlijk onderstaand statement uit. Want D66 Twente wil meer ambitie en als nodig meer geld voor de Agenda voor Twente.

Provincie Overijssel steunt Twente

Ook in de Provincie is aandacht voor deze economische agenda. Gedeputeerde Eddy van Hijum riep vorige week op om als regio echte ambitie te tonen, een boodschap die wij van harte ondersteunen. Ons Statenlid Claar Grooten heeft in de vergadering van Provinciale Staten daarop mondelinge vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, met de vraag hoe de Provincie Overijssel de Regio Twente nog beter kan helpen. Hierbij kun je denken aan lobbyen in Den Haag en Brussel, maar ook aan financiële ondersteuning. Immers, het gaat niet om hoe we elkaar de weg wijzen, maar hoe we elkaar echt versterken in de ambities en doelen die we samen delen.

Oproep aan alle Twentse politieke partijen

Over de inhoud en ambitie van de Agenda voor Twente wordt de komende tijd apart besloten in alle veertien gemeenteraden. Wij vrezen dat in een aantal gemeenten het lokale belang dan de hoofdrol speelt, met als risico meer verdeeldheid dan samenwerking. Daarom roept D66 alle Twentse politieke partijen, van CDA tot GroenLinks, op om ook als gezamenlijke Twentse fracties een standpunt in te nemen namens en in het belang van de regio. Immers, 650.000 Tukkers rekenen op een slagvaardige overheid die als één man voor Twente staat!

D66 wil meer investeren in Agenda voor Twente