martijn braber2014, het jaar van de gemeenteraadverkiezingen, is nu echt aangebroken. De komende drie maanden zullen voor mij in het teken staan van voorbereiden op mijn werk als gemeenteraadslid en campagne voeren voor D66. Een jaar waar ik erg naar uit zie en waarin volgens mij mooie dingen gaan gebeuren.

De start van dit nieuwe jaar is een mooi moment om terug te kijken naar wat er in 2013 gebeurd is, iets waar ik stiekem wel trots op ben.

Je kunt denk ik wel stellen dat 2013 voor mij het jaar was van de D66 ‘doorbraak’. Ik was al een aantal jaar actief binnen D66, maar door in 2013 intensief mee te werken aan het verkiezingsprogramma en mijzelf kandidaat te stellen voor de gemeenteraad, heeft mijn lidmaatschap een nog serieuzer tintje gekregen.


Verkiezingsprogramma

In 2013 hebben we het verkiezingsprogramma voor D66 Enschede geschreven. Hierin staat beschreven wat D66 Enschede de komende 4 jaar wil bereiken in Enschede. Twee keer per week heb ik samen met Gertjan, Floris, Piet en Vic en verschillende wisselende leden gediscussieerd over allerlei onderwerpen die in Enschede spelen.

Ons doel was het opleveren van een concept-verkiezingsprogramma in september 2013, wat ook gelukt is. Dit programma is uiteindelijk in november door de leden ‘vastgesteld’. Op dit moment werken we aan een samenvatting van het programma waarin onze belangrijkste punten staan vermeld. Al met al was dit een erg goede oefening om volop de inhoud in te duiken en uit te discussiëren.

Kandidaatstelling
Zoals je waarschijnlijk wel hebt meegekregen heb ik mij vorig jaar ook officieel kandidaat gesteld om namens D66 Enschede in de gemeenteraad plaats te nemen.

Begin 2013 werd ik al regelmatig benaderd of ik mij kandidaat zou stellen. Je zou kunnen zeggen dat de druk een beetje opgevoerd werd 😉 In het voorjaar heb ik de knoop ook voor mijzelf doorgehakt: ik wil graag een bijdrage leveren aan Enschede en namens D66 Enschede gemeenteraadslid worden.

Net als ik spraken zich steeds meer leden uit en uiteindelijk werd de groep met kandidaten in augustus definitief. Begin oktober mocht ik mij met een speech officieel voorstellen aan de leden van D66 Enschede. Ik heb geen moeite met spreken in het openbaar, maar als je ineens jezelf moet gaan aanprijzen voelt dat toch een beetje gek. Gelukkig went het.

Toen ik mij kandidaat had gesteld begon het ‘circus’ pas echt. Nu alle kandidaten bekend waren, moest er een volgorde bepaald worden om de lijst definitief te maken. Binnen D66 wordt dit door de leden zelf bepaald. Dit doen ze op basis van eigen ervaring en een advies van een stemadviescommissie die alle kandidaten aan de tand voelt over hun motivatie, kennis en ervaring.

Uiteraard heb ik geprobeerd mij als kandidaat zo goed mogelijk te laten zien door veel mensen te spreken, speeches te geven en in debat te gaan met de andere kandidaten. Ik ben uiteindelijk erg trots en blij op het resultaat: de leden hebben mij het vertrouwen gegeven door mij op de 3e plek te plaatsen!

Voorbereiding raadswerk
Sinds september 2013 draai ik ook volop mee in de gemeenteraad om zo kennis en ervaring op te doen. Dit betekent dat ik veel aanwezig ben (geweest) bij bijeenkomsten en vergaderingen van de stadsdeelcommissies, stedelijke commissies, de huidige D66 Enschede gemeenteraadsfractie en natuurlijk de raadsvergaderingen.

Ook maak ik veel gebruik van de mogelijkheden om je als kandidaat-gemeenteraadslid te ontwikkelingen door het volgen van allerlei soorten trainingen die lokaal, regionaal en landelijk worden georganiseerd.

Last but not least is de D66 campagne eind 2013 ook officieel begonnen. Je hebt mij wellicht de afgelopen weken al een paar keer in stad zien rondlopen met D66-jas en flyers.

Als ik dit zo teruglees is er het afgelopen jaar best veel gebeurd. Een jaar waar ik met een goed gevoel op terug kijk. Nu op naar 2014, waar er waarschijnlijk nog veel meer nieuwe en bijzondere dingen gaan gebeuren. Ik heb er zin in!

D66 & Martijn, wat is de oogst van 2013?