Als raadslid heb ik de taak en het recht om de keuzes en acties van burgemeester & wethouders te controleren. Ook kan ik ze, samen met andere raadsleden, een opdracht geven. De afgelopen vier jaar heb ik vaak gebruik gemaakt van deze rechten. Hierdoor heb ik, met de steun van andere raadsleden, het volgende voor elkaar kunnen krijgen;

Lobby bij de VNG voor meer open en transparant bestuur Motie
Buurtbemiddeling in de hele stad Motie
€ 250.000 extra investeren in aantrekkelijkheid binnenstad Amendement
Behoud van € 600.000 voor de wijkraden (wijkbudgetten) Amendement
Meer zeggenschap voor studenten, studentenbeleid ManifestMotie
Toeristenbelasting besteden aan de aantrekkelijkheid van Enschede Motie
Betere ondersteuning voor bewonersinitiatieven Motie
Experimenteeragenda inwonersparticipatie Experimenteeragenda 2017
Ook na 2018 € 1.300.000 per jaar voor de wijkbudgetten Amendement
Modernisering van de gemeente, beter werkgeverschap Motie

Raadsleden kunnen zich niet met alles bezighouden en verdelen het werk daarom in portefeuilles; onderwerpen waar je je specifiek op richt. Als je wilt weten met welke onderwerpen ik me de afgelopen jaren bezig heb gehouden, kijk dan even bij de credentials.